Kim jest osobisty coach?

Pełna nazwa tej profesji w języku angielskim brzmi „personal coaching”. Definiuje się ją jako wsparcie i kierowanie rozwojem umiejętności oraz kompetencji osoby pod okiem osobistego trenera.

Coach to w języku angielskim trener i ta sportowa nomenklatura używana jest nie bez powodu. Idea tego zawodu wywodzi się właśnie ze sportu zawodowego, gdzie zawodnik często trenuje pod okiem indywidualnego trenera, który zna jego potrzeby, cele i możliwości, i wyznacza dla niego optymalną ścieżkę osiągnięcia sukcesu.

Trener osobisty zajmujący się karierą spełnia podobną rolę – pomaga wyznaczyć cele, wybrać najlepszą drogę ich osiągnięcia, a następnie kontroluje nasze postępy i koryguje błędy. Trener osobisty zajmuje się nie tylko karierą, ale także pomaga osiągnąć pełnię w życiu osobistym.