Jakie cele pomaga zrealizować osobisty trener?

Osobisty coach realizuje ze swoim klientem wiele zadań. Wszystko zależy od tego, jakie cele wyznaczy sobie klient i które obszary swojego życia chciałby zmienić. Coach może nas wesprzeć w obszarze zawodowym pomagając wyznaczyć nową ścieżkę kariery. Często zmiana stanowiska, zawodu czy otwarcie własnej firmy wiąże się z dużym stresem i wątpliwościami. W takim okresie coach wesprze nas i zmotywuje, jednocześnie służąc praktyczną pomocą.

Coach pomoże nam zwiększyć osobistą efektywność i rozwinąć umiejętności, niezbędne na zajmowanym przez nas stanowisku.

Jeżeli obszarem zmiany jest życie prywatne, coach z pewnością okaże się nieocenionym wsparciem przy podejmowaniu trudnych decyzji i uczeniu się układania swojego życia w taki sposób, by być szczęśliwym.